Promotion

 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION
 • PROMOTION

IN/OUT STORE PROMOTION

SAMPLING

DISTRIBÚCIA VZORIEK

MERCHANDISING 

MYSTERY SHOPPING

MOBILNÉ PREZENTAČNÉ SYSTÉMY A ZOSTAVY

 • prezentačné pulty a stolíky , paravánové steny, displaye, banerové steny  

KONTROLA

 • pravidelné sledovanie cien vlastných či konkurenčných výrobkov podľa vopred stanovených kritérií 
 • kontrola a pravidelné monitorovanie POS materiálov
 • sledovanie konkurenčných promotion kampaní 
 • monitoring kvality   

SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE

 • kreatívne návrhy a koncepcie 
 • motivačné súťaže