Konferencie a kongresy

 • KONFERENCIE A KONGRESY
 • KONFERENCIE A KONGRESY

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA KONFERENCIÍ
A ŠKOLENÍ NA KĽÚČ

 • výber miesta pre konferenciu/školenie
 • tvorba propagačných materiálov
 • zabezpečenie rozposlania informačných materiálov o konferencii všetkým účastníkom
 • registrácia účastníkov
 • ubytovanie a stravovanie účastníkov
 • prenájom kongresových miestností, ich ozvučenie a vybavenie potrebnou technikou
 • transfery a doplnkové služby
 • výlety pre účastníkov
 • príprava a realizácia sprievodného kultúrneho a spoločenského programu
 • zabezpečenie celej koordinácie v deň konania konferencie/školenia