Základné údaje
Pohlavie *
Muž Žena
Meno *
Priezvisko *
Mobilné tel. číslo 1 *
Mobilné tel. číslo 2
Email *
Pracovné údaje
Forma spolupráce
Dátum zmeny formy spolupráce
Pracovná pozícia *
dlhodobá/pravidelná práca
denna hosteska/hostess - viď popis
vecerna hosteska/hostess - viď popis
regionálny koordinátor/ka - viď popis

príležitostná práca
hostes/ka - viď popis
promotér/ka - viď popis
pomocný pracovník - viď popis
Miesto práce *
ZoznamVybrané
Vodičský preukaz *
Áno   Nie
Vlastné auto *
Áno   Nie
Auto k dispozícii *
Áno   Nie
Trvalé bydlisko
Ulica
Mesto *
PSČ
Prechodné bydlisko
Ulica
Mesto
PSČ
Osobné údaje
Dátum narodenia *
Rodné číslo
/
Občiansky preukaz
Číslo účtu
/
Jazykové znalosti
ZoznamVybrané
Konfekčná veľkosť *
Výška *
Číslo obuv *
Nohavice *
Obvod hrudníka *
Obvod pása *
Obvod bokov *
Skusenosti/poznámky
Suhlasím s uverejnením mojej fotografie a krstného mena na stránke www.pluspromotion.sk
Súhlasím, že v súlade so zákonom č. 90/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, ktoré som odovzdal/a spoločnosti PLUS Promotion Bratislava s. r. o. (ďalej len spoločnosť), boli uložené v tejto spoločnosti po nevyhnutne dlhú dobu na naplnenie vymedzeného účelu, ktorým je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie. Beriem na vedomie, že spoločnosť zabezpečí základné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému prístupu k osobným údajom, ich neoprávnenej zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému užívaniu a spracovávaniu, ako aj k inému zneužitiu dát. Som si vedomý/á, že mám na základe písomnej žiadosti právo prístupu k osobným údajom o mojej osobe, ktoré spoločnosť spracováva.

Hviezdičkou označené polia (*) sú povinné